Gästprofessor i Kina

I september 2017 är Carl Petersson inbjuden som gästprofessor till Changshas universitet. Han kommer ge konserter, föreläsningar och mästarklasser på flera universitet i Kina.