GRAND PIANO - The Key Collection

grand-pianoGrand Piano utforskar oupptäckt pianrepertoar av tonsättare som idag ofta fallit i glömska. Dessa inspelningar är gjorda av virtuoser som specialiserar sig i dessa kompositörer. Vi är stolta över att inkludera Carl Petersson i denna sammanställning.