Nya Album

2019 kommer Carl Petersson ut med två nya album. Ett med i stort sett okänd pianomusik av Ludwig van Beethoven, bland annat dennes egna transkription av  "Wellingtons Seger" för piano och två kanoner! Det andra albumet  med Friedrich Burgmüllers etyder Op.100 & 109.