Kinaturné 2015

Carl Petersson has blivit inbjuden att ge åtta solokonserter i Kina under en turné planerad till oktober 2015. Carl kommer bland annat att framträda i Peking, Shanghai, and Zongshan. Under sin vistelse kommer Petersson även att besöka olika universitet som gästlärare för master classes och föreläsningar, bland annat vid  Hong Kongs Akademi för Musik och  Dans.