Göteborgs Pianofestival

Carl Petersson är sedan 2014 med i styrelsen för Göteborgs Pianofestival tillsammans med prof. Staffan Scheja samt initiativtagande pianist och pedagog Ha-Young Sul.

Välkomna in på festivalens hemsida!