Griegs pianokonserter för Naxos

Tillsammans med den kanadensiske dirigenten Kerry Stratton och den Tjeckiska Radions Symfoniorkester, SOCR i Prag, spelade Carl Petersson in Percy Graingers revision av Edvard Griegs berömda pianokonsert tillsammans med en fullbordad version av Griegs oavslutade andra pianokonsert som skrivits färdigt av den norske kompositören Helge Evju. Utgivning sker på NAXOS/Grand Piano i april 2015.